Simona Voříšková

Na harfu hraji již přes 15 let. Své studium jsem začala jako žákyně ZUŠ. Po maturitě na gymnáziu a absolutoriu I. a II. cyklu hry na harfu jsem nastoupila na Pražskou konzervatoř do harfové třídy Mgr. Lydie Härtelové, 
kde jsem pokračovala ve studiu tohoto krásného nástroje. S harfou vystupuji sólově, komorně s mnoha dalšími úchvatnými nástroji, a také hostuji se symfonickými orchestry.
Hraji na nástroj japonské značky Aoyama, model Orpheus 47.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Chtěli byste si pro svou událost                                                                                    objednat hudební doprovod harfy?