Simona Voříšková

Na harfu hraji již přes 12 let. Své studium jsem začala jako žákyně ZUŠ. Po maturitě na gymnáziu a absolutoriu I. a II. cyklu hry na harfu jsem nastoupila na Pražskou konzervatoř do harfové třídy Mgr. Lydie Härtelové, 
kde jsem pokračovala ve studiu tohoto krásného nástroje.
Hraji na nástroj japonské značky Aoyama, model Orpheus 47.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Chtěli byste si pro svou událost                                                                                    objednat hudební doprovod harfy?