Harmonogram svatebního obřadu

Jak vybrat svatební repertoár a kolik skladeb je vhodné zvolit?


Průběh obřadu:

Váš svatební obřad doprovodíme po celou dobu jeho průběhu, tedy od jeho počátku až po úplný odchod všech svatebčanů. Svatební obřady se mohou svým harmonogramem lišit a proto je potřeba si nejprve sami říci, jaký harmonogram by si snoubenci přáli a hudba se poté přizpůsobí danému harmonogramu. 

Nejčastěji dělíme skladby podle jednotlivých částí průběhu obřadu a to:

  • 1) Příchod a usazování svatebčanů 

             (nemusí být, pokud ženich jde v čele a přivádí za sebou svatebčany - poté tato část není a hraje se pouze hudba pro ženicha a poté nevěstu)

V případě účasti většího počtu hostů se mnohdy netvoří klasický špalír, ale hosté se usadí a shromáždí předem před počátkem celého obřadu. Pro tuto variantu hrajeme již pro příchod a usazování hostů, aby si hosté mohli vychutnat příjemnou a romantickou atmosféru.

  • 2) Příchod ženicha a svědků

V moment, kdy jsou hosté připraveni na začátek obřadu, ať již seřazeni ve špalíru s ženichem nebo již na místě konání obřadu vyčkávajíc příchod ženicha a nevěsty, nastává čas pro tóny zvolené pro příchod ženicha a svědků.

Dále je také možné rozdělit příchod ženicha a svědků na 2 oddělené skladby - doporučuje se pro delší nástupní uličku. Výhodou této varianty je, že si svoji chvilku můžete užít a fotograf a kameraman má mnoho prostoru a zvládne natočit krásné záběry.

  • 3) Příchod nevěsty

Když je ženich spolu se svědky připraven na svém místě před oltářem a vyčkává na nevěstu, plynule přecházíme a začínáme hrát vyvolenou melodii pro příchod nevěsty a doprovázíme ji po celou její cestu k oltáři za svým milovaným, dokud spolu nestojí jeden druhému po boku, odhodláni říct si ANO.

  • 4) Proslov oddávajícího

Paní matrikářka snoubence se svědky nejprve představí panu oddávajícímu. Poté následuje proslov oddávajícího a svatební slib. Proslov oddávajícího Vám podbarvíme romantickou a něžnou hudbou.

♥ ANO ♥

Když se oddávající zeptá na souhlas se vstupem do manželství, hudba přestává hrát a dáváme prostor pro Vaše vyslovení souhlasu.

  • 5) Prstýnky a polibek, podpisy

Oddávající snoubence prohlásí za manžele a na důkaz toho je vyzve k výměně snubních prstýnků, následuje první novomanželské políbení a stvrdíte svůj sňatek podpisem do svatebního protokolu. S výměnou prstýnků opět začíná hrát hudba oslavující uzavřený sňatek.

  • 6) Gratulace oddávajícího

Následuje novomanželský přípitek, je-li domluven, a gratulace oddávajícího a matrikářky. Pro tuto část je možné zvolit další skladbu, která může volně přecházet i do navazujících gratulací rodiny a svatebčanů.

  • 7) Gratulace hostů

Hudba pro gratulace hostů může být již uvolněná, veselá, jakéhokoliv rázu, dle Vašeho gusta, co rádi posloucháte. Skladeb je možné zvolit i více, dle počtu hostů.

  • 8) Odchod

Poslední skladba Vašeho svatebního obřadu zazní na Váš odchod, kdy po Vašem odchodu za Vámi postupně odcházejí i ostatní svatebčané.