Svatební obřad a hostina

♥ hudební doprovod Vašeho jedinečného dne

Svatební obřad

Hudební doprovod svatebního obřadu

Dopřejte si živý hudební doprovod Vašeho jedinečného dne za krásných tónů harfy. Hudba Vašeho obřadu je neodmyslitelnou součástí. Živý hudební doprovod vytvoří jedinečnou romantickou atmosféru a nádherně podbarví Váš výjimečný den. 

Repertoár se snažíme sestavit na přání nevěsty a ženicha, proto si nechejte na Váš velký den zahrát přesně takový repertoár, jaký jste si vysnili. Vyberte si z velkého množství repertoáru Vaše oblíbené skladby nebo si sestavte vlastní repertoár, který pro Vás zahrajeme. 

 Svatební hostina

Podbarvení Vaší slavnostní hostiny

Harfa je nástroj líbezného a něžného zvuku, který je vhodný pro Vaši svatební hostinu. Navodí důstojnou a výjimečnou atmosféru a s jejím příjemným doprovodem si budete moci v klidu vychutnat slavnostní oběd, sdílet své emoce a odpočinout si před večerní oslavou.

Svatební obřady a hostiny doprovázíme nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale i po celé České republice.  

Nástrojové obsazení může tvořit sólo harfa nebo harfa s dalšími nástroji.

Průběh obřadu:

Váš svatební obřad doprovodíme po celou dobu jeho průběhu, tedy od jeho počátku až po úplný odchod všech svatebčanů. Nejčastěji dělíme skladby podle jednotlivých částí průběhu obřadu a to:

  • 1) Příchod a usazování svatebčanů

V případě účasti většího počtu hostů se mnohdy netvoří klasický špalír, ale hosté se usadí a shromáždí předem před počátkem celého obřadu. Pro tuto variantu hrajeme již pro příchod a usazování hostů, aby si hosté mohli vychutnat příjemnou a romantickou atmosféru.

  • 2) Příchod ženicha a svědků

V moment, kdy jsou hosté připraveni na začátek obřadu, ať již seřazeni ve špalíru s ženichem nebo již na místě konání obřadu vyčkávajíc příchod ženicha a nevěsty, nastává čas pro tóny zvolené pro příchod ženicha a svědků.

  • 3) Příchod nevěsty

Když je ženich spolu se svědky připraven na svém místě před oltářem a vyčkává na nevěstu, plynule přecházíme a začínáme hrát vyvolenou melodii pro příchod nevěsty a doprovázíme ji po celou její cestu k oltáři za svým milovaným, dokud spolu nestojí jeden druhému po boku, odhodláni říct si ANO.

  • 4) Proslov oddávajícího

Paní matrikářka snoubence se svědky nejprve představí panu oddávajícímu. Poté následuje proslov oddávajícího a svatební slib. Proslov oddávajícího Vám podbarvíme romantickou a něžnou hudbou.

♥ ANO ♥

Když se oddávající zeptá na souhlas se vstupem do manželství, hudba přestává hrát a dáváme prostor pro Vaše vyslovení souhlasu.

  • 5) Prstýnky a polibek, podpisy

Oddávající snoubence prohlásí za manžele a na důkaz toho je vyzve k výměně snubních prstýnků, následuje první novomanželské políbení a stvrdíte svůj sňatek podpisem do svatebního protokolu. S výměnou prstýnků opět začíná hrát hudba oslavující uzavřený sňatek.

  • 6) Gratulace oddávajícího

Následuje novomanželský přípitek, je-li domluven, a gratulace oddávajícího a matrikářky. Pro tuto část je možné zvolit další skladbu, která může volně přecházet i do navazujících gratulací rodiny a svatebčanů.

  • 7) Gratulace hostů

Hudba pro gratulace hostů může být již uvolněná, veselá, jakéhokoliv rázu, dle Vašeho gusta, co rádi posloucháte. Skladeb je možné zvolit i více, dle počtu hostů.

  • 8) Odchod

Poslední skladba Vašeho svatebního obřadu zazní na Váš odchod, kdy po Vašem odchodu za Vámi postupně odcházejí i ostatní svatebčané.